+36 30 694 30 34 info@dorogikozosseg.hu

A Dorog és Térsége Turizmus Egyesület, mint a Dorog, a dinamikus és fenntartható fejlődés városa, TOP-7.1.1-16-2016-00020 számú projekt munkaszervezete felhívja a pályázók figyelmét, hogy a TOP CLLD ESZA projektek egyszerűsített elszámolása az alábbiak szerint zajlik.

A TOP CLLD ESZA típusú helyi felhívásainak 5.5 Az elszámolható költségek köre pontja alapján A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak 15%-a fordítható a projekt megvalósításához közvetetten kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások költségeinek fedezetére.

Jelen Felhívás keretében a

o    Kötelező nyilvánosság biztosításának költsége,

o    Általános (rezsi) költségek

o    Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltsé

a közvetett költségek. Ezek a költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatóak be a szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak 15%-a erejéig, megtartva a Felhívás 5.7 pontjában szereplő vonatkozó költségkorlátokat is.”

Közvetlen költségnek számít a projekt során elszámolható minden más költségkategória.

A közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak minősülnek a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai, tehát a vetítési alap: a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak személyi jellegű ráfordításai költségkategória, amelybe a projektmenedzsment költségei nem tartoznak bele. A százalékos átalány mértéke: legfeljebb 15%. A százalékos átalány elszámolásba bevont közvetett költségek kifizetése a vetítési alapot képező költség kifizetésével egyidejűleg történik, attól nem különválasztható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy fentiek alapján valamennyi ESZA típusú projekt esetében kötelező a vetítési alap betervezése.

Amennyiben kérdés merülne fel bármelyik felhívással kapcsolatban, Molnár Judit pályázatkezelő referensnél lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Dorog és Térsége Turizmus Egyesület – Városi Programiroda
2510 Dorog, Bécsi út 56. (Gáthy Zoltán Városi Könyvtár földszintje)

Hétfőtől péntekig: 8.00 – 14.00
+36 33 509 640/16 mellék
+36 30 694 30 34
info@dorogikozosseg.hu